کارگاه مهارت کنترل خشم

کارگاه مهارت کنترل خشم

این دوره ضبط شده از دوره ی آنلاین است که در تاریخ 1400/12/09 برگزار شد معرفی اجمالی: مهارت کنترل خشم از مهارت‌های ضروری در زندگی می‌باشد که باید آموخت تا از پیامدهای نامطلوب ناشی از بروز خشم و پرخاشگری در جامعه پیشگیری کنیم. مهارت کنترل خشم از موضوعات مهم در روانشناسی...
پیشگیری از قتل های خانوادگی

پیشگیری از قتل های خانوادگی

این دوره ضبط شده از  وبینار پیشگیری از قتل های خانوادگی است که در تاریخ1400/11/24برگزارشد ین وبینار با هدف بررسی پدیده قتلهای خانوادگی و ارائه راهکارهای علمی جهت پیشگیری، کنترل و درمان این پدیده برگزار شده است.افزایش قتل های خانوادگی در سالهای اخیر در ایران به میزانی...