پیشگیری از قتل های خانوادگی

لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

این دوره ضبط شده از  وبینار پیشگیری از قتل های خانوادگی است

که در تاریخ1400/11/24برگزارشد

ین وبینار با هدف بررسی پدیده قتلهای خانوادگی و ارائه راهکارهای علمی جهت پیشگیری، کنترل و درمان این پدیده برگزار شده است.افزایش قتل های خانوادگی در سالهای اخیر در ایران به میزانی بوده است که میتوان آن را به عنوان یک مسئله یا موضوع اجتماعی جدید بررسی کرد. آنچه افزایش قتل های خانوادگی را شگفت انگیز می سازد ماهیت و کارکرد خانواده و فلسفه وجودی آن است که به نظر میرسد با قتل که شدیدترین نوع خشونت و جرم محسوب میشود کاملاً در تعارض است لذا با توجه به اینکه انتظار می رود تا نسل امروزی قادر به تربیت و رشد نسل سالم و کارآمد بعد از خود باشد، اهمیت مقابله با خشونت، قتلهای خانوادگی و مشکلات مرتبط به آن مورد بررسی و کاوش بیشتر قرار گیرد.

نمایش بیشتر

محتوای دوره

پیشگیری از قتل های خانوادگی

  • پیشگیری از قتل های خانوادگی -بخش 1
    29:02
  • پیشگیری از قتل های خانوادگی -بخش 2
    28:00
  • پیشگیری از قتل های خانوادگی -بخش 3
    42:37

می خواهید برای همه فعالیت های عمده یادآوری ضروری دریافت کنید؟