فرصت تدریس

فرصت تدریس برای همه قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، و سردفتران

همه قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، و سردفتران می توانند در این سامانه تدریس کنند و همچنین دوره های تخصصی خود را آموزش ببینند.

چه موضوعی تدریس کنیم؟

شما می توانید در دو حوزه به آموزش دیگران بپردازید: حوزه تخصصی و حوزه عمومی

حوزه تخصصی:

شما دانش و تجربیات کاری خودتان در زمینه های تخصصی را می توانید به همکاران خودتان آموزش دهید.

حوزه عمومی:

شما بهتر از همه می دانید که نیاز مردم برای آموزش چیست، بنابراین می توانید آنها را بصورت کلاس های کوتاه به مردم آموزش دهید و مراجعین خودتان را برای فراگیری آن موضوعات به این سامانه ارجاع دهید.

چطور تدریس کنیم؟

در ابتدا درخواست تدریس دهید.

بعد موضوعی که می دانید مخاطب زیادی دارد را مشخص می کنید.

سپس مطالبی که می خواهید بیان کنید را آماده می کنید.

ما در مرکز نوآوری برای شما امکان ضبط آن دوره را فراهم می کنیم و پس از آماده سازی دوره آن را در سامانه قرار می دهیم.

آموزش را با هم بسازیم!

مدرک تخصصی

دریافت مدرک تخصصی برای هر یک از حوزه های تخصصی وکالت

وکلا می توانند با گذراندن دوره های تخصصی برای هر یک از حوزه هایی تخصصی وکالت مدرک آن را کسب کنند.

چه مدرکی می گیریم؟

شما پس از گذراندن دوره تخصصی مورد نظرتان و موفقیت در آزمون آن دوره می توانید گواهینامه تخصصی آن دوره را اخذ کنید.

این گواهینامه چیست؟

مدرک تخصصی از سوی مرکز نوآوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی، و مشاوران خانواده قوه قضائیه صادر می شود.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی، و مشاوران خانواده قوه قضائیه و همچنین مرکز نوآوری در سامانه های خودشان شما را بعنوان متخصص آن حوزه معرفی خواهند کرد.

آزمون تخصصی

آمادگی آزمون های تخصصی وکالت، کارشناسی رسمی، مشاوره خانواده، دیوان داوری، سردفتری …

همه آزمون های تخصصی وکالت، کارشناسی رسمی، مشاوره خانواده، دیوان داوری، سردفتری و امثال آن نیازمند آماگی هستند.
شکی نیست که شما می خواهید در این آزمون ها موفق باشید و مسیر حرفه ای خود را بی وقفه ادامه دهید.  برای موفقیت در این آزمون ها لازم است تا شما با آنها آشنایی بیشتری داشته باشید.

به همین منظور شرکت در دوره های آمادگی این آزمون ها موفقیت شما در آزمون را اثربخش می سازد.

آموزش عمومی

آموزش های حقوقی گوناگون برای همه مردم در سراسر کشور …

شما با مردم ارتباط تنگاتنگ دارید.

شما صحبت آن را می شنوید و با آنها صحبت می کنید.

شما با زبان آنها آشنا هستید. شما مشکلات حقوقی رایج آنها را می دانید.

شما می دانید که آنها به چه آموزش هایی نیاز دارند.

پس شما این آموزش ها را به آنها بدهید و آموزش های خودتان را در دسترس همه مردم در سراسر کشور بگذارید.

اجازه دهید همه مردم در دورترین نقاط  کشور بتوانند از تجربیات و دانش شما بهره مند شوند.

سازمان ها

آموزش برای کارکنان و همه مردم …

همه سازمان های مرتبط با قوه قضائیه یا فعال در حوزه حقوقی می توانند برای آموزش کارکنان و مدیران خودشان و یا آموزش هایی که برای عموم مردم در نظر دارند  از این سامانه استفاده کنند.

شما می توانید برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم در این زمینه با پشتیبانی تماس بگیرید.