سامانه جامع آموزش

وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران

ضوابط تدریس

ضوابط تدریس در سامانه جامع آموزش

چه کسانی می توانند در این سامانه تدریس کنند

همه قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، و سردفتران می توانند در این سامانه تدریس کنند و همچنین دوره های تخصصی خود را آموزش ببینند.

چه موضوعی ….

شما می توانید در دو حوزه به آموزش دیگران بپردازید: حوزه تخصصی و حوزه عمومی

حوزه تخصصی:

شما دانش و تجربیات کاری خودتان در زمینه های تخصصی را می توانید به همکاران خودتان آموزش دهید.

حوزه عمومی:

شما بهتر از همه می دانید که نیاز مردم برای آموزش چیست، بنابراین می توانید آنها را بصورت کلاس های کوتاه به مردم آموزش دهید و مراجعین خودتان را برای فراگیری آن موضوعات به این سامانه ارجاع دهید.

چطور و چه کسانی …

در ابتدا درخواست تدریس دهید.

بعد موضوعی که می دانید مخاطب زیادی دارد را مشخص می کنید.

سپس مطالبی که می خواهید بیان کنید را آماده می کنید.

ما در مرکز نوآوری برای شما امکان ضبط آن دوره را فراهم می کنیم و پس از آماده سازی دوره آن را در سامانه قرار می دهیم.

چطور ….