سامانه جامع آموزش

وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران

آشنایی با علم اقتصاد و بازارهای مالی با تاکید بر بازار سرمایه

آشنایی با علم اقتصاد و بازارهای مالی با تاکید بر بازار سرمایه

۲۵۰,۰۰۰ تومان

دسته: