راهنمای آموزش سازمانی

کلیه ی نهاد ها و ارگان ها، اعم از دولتی و خصوصی جهت بالا بردن سطح مهارت های کارکنان خود و یا آموزش مهارت های لازم قبل از استخدام همچنین آموزش ضمن خدمت میتوانند از این سامانه استفاده نمایند. این سازمان ها می توانند خودشان کلیه مطالب آموزشی لازم را تهیه و بارگذاری کنند و یا اینکه موضوعات مورد نیازشان را به ما سفارش دهند تا ما آن دوره را برایشان آماده و بارگذاری کنیم. تمامی بستر های لازم جهت انجام آموزش های سازمانی بر روی سامانه قرار گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی لطفا با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.