ثبت درخواست تدریس

ویژه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

دقت فرمائید که اطلاعات زیر را صحیح وارد کنید.

اگر اطلاعات درست نباشد، شما مشمول محرومیت خواهید شد.

پیش از ثبت درخواست تدریس ضروری است شروط و ضوابط تدریس را مطالعه فرمائید.

پیش از ثبت درخواست تدریس باید وارد سامانه شوید. اگر در سامانه ثبت نام نکرده اید لطفا ابتدا ثبت نام کنید و سپس به ثبت درخواست تدریس خودتان اقدام کنید.

راهنمای تدوین یک دوره

این راهنما به شما نشان میدهد چگونه یک دوره بسازید

شروط و ضوابط خدمات

این راهنما مربوط به شروط و ضوابط کلی استفاده از خدمات سامانه میباشد

راهنمای شرایط و ضوابط محتوای دوره

این راهنما به شما نشان میدهد که محتوای دوره باید چه شرایطی داشته باشد

پشتیبانی

برای هر گونه سوال یا اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 23055610(021)  تماس بگیرید.