سامانه جامع آموزش

وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران

تحولات قانون مجازات اسلامی با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری جلسه 1 قسمت اول