سامانه جامع آموزش

وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم – بخش 3