دادخواست نویسی مقدماتی

لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

معرفی اجمالی:

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی حقوقی، خواهان برای اعالم خواسته خود، الزاما باید دادخواست خود را به دادگاه صالح، تقدیم کند و شروع رسیدگی با تقدیم دادخواست آغاز می شود . همچنین در قانون، برای تنظیم دادخواست، شرایط شکلی خاصی، در نظر گرفته شده است که اگر مطابق این شرایط نباشد، قرار رد دادخواست، صادر خواهد شد

سرفصل های دوره :

١-شرایط عمومی تقدیم دادخواست
٢-شرایط اختصاصی تقدیم دادخواست
٣-شناسایی ارکان دادخواست
4-نگارش صحیح دادخواست

هدف از دوره:

آشنایی با شرایط تقدیم دادخواست

کاربرد دوره:

تنظیم صحیح دادخواست و پیشگیری از
طرح دعاوی به نحو غیر صحیح

مزایای دوره:

 جلوگیری از رد دادخواست ها به جهات
شکلی و جلوگیری از اطاله دادرسی

رزومه مدرس:

بیش از 17 سال سابقه قضائی

رییس دادگاه حقوقی تهران

مدرس دانشگاه

نمایش بیشتر

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

 • جلوگیری از رد دادخواست ها به جهات
 • شکلی و جلوگیری از اطاله دادرسی
 • آشنایی با شرایط تقدیم دادخواست
 • تنظیم صحیح دادخواست و پیشگیری از
 • طرح دعاوی به نحو غیر صحیح

محتوای دوره

دادخواست نویسی مقدماتی
جلسه اول

 • دادخواست نویسی مقدماتی: خواهان
  35:52
 • دادخواست نویسی مقدماتی: خوانده
  35:04

می خواهید برای همه فعالیت های عمده یادآوری ضروری دریافت کنید؟