سامانه جامع آموزش

وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران

کارگاه آموزشی مباحث اجرای احکام کیفری جلسه 3 قسمت اول