ممیزی اراضی (منابع طبیعی)

لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی، ازنظر صلاحیت در گروه تخصصی

کشاورزی قرارگرفته است. بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم که

طیف وسیعی از رشته‌های با آن مرتبط بوده و همچنین قریب به‌اتفاق روستانشینان در این

شغل اشتغال دارند و از این نظر به جهت کثرت مخاطبین و همچنین نقش اقتصادی آن،

حائز اهمیت بسیاری است

محتوای دوره

ممیزی اراضی (منابع طبیعی)

 • جلسه 1 بخش اول
  28:32
 • جلسه 1 بخش دوم
  32:08
 • جلسه 2 بخش اول
  32:31
 • جلسه 2 بخش دوم
  32:22
 • جلسه 3 بخش اول
  33:28
 • جلسه 3 بخش دوم
  28:30
 • جلسه 4 بخش اول
  24:00
 • جلسه 4 بخش دوم
  32:11
 • جلسه 5 بخش اول
  27:01
 • جلسه 5 بخش دوم
  32:13
 • جلسه 6
  34:22

می خواهید برای همه فعالیت های عمده یادآوری ضروری دریافت کنید؟