سامانه جامع آموزش

وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، سردفتران

آشنایی با بازارهای مالی و بازار سرمایه: جلسه اول – بخش اول