نقشه برداری

نقشه برداری

معرفی اجمالی:  آموزش تعیین موقعیت با استفاده از گیرنده‌های GPS برای کارشناسان رسمی سر فصل های دوره: آشنایی با مفاهیم تعیین موقعیت، بیضوی و سیستم تصویر نحوه کار سیستم GPS و انواع سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره ای خطاهای سیستم و دقتهای قایل دسترس تعیین موقعیت دقیق در...