مقررات انتظامی وکالت

مقررات انتظامی وکالت

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 99،                                              مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس دکتر کمال رئوف :دادستان انتظامی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه...