مقررات انتظامی وکالت

مقررات انتظامی وکالت

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 99،                                              مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس دکتر کمال رئوف :دادستان انتظامی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه...
اجرای احکام مدنی کاربردی

اجرای احکام مدنی کاربردی

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 98، مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس دکترمصطفی السان : دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی_نویسنده در حوزه آیین دادرسی مدنی و حقوق بانکی_وکیل و داور پیمان،دعاوی بانکی و...