نکات تنظیم آرای داوری

نکات تنظیم آرای داوری

برنامه دوره:  ویدیوی این دوره ضبط شده از کلاس آنلاین است  معرفی اجمالی : آشنایی با نحوه نگارش و تنطیم رای داوری سرفصل های دوره: معرفی کلیات در خصوص داوری و تنطیم آرای داوری هدف از دوره: آشنایی دانش پژوهان با تنظیم و نگارش آرای داوری کاربرد دوره: استفاده از نهاد داوری...
داوری به زبان ساده

داوری به زبان ساده

معرفی اجمالی: آَشنایی با فرآیند داوری داخلی سرفصل های دوره: فصل هفتم آیین دادرسی مدنی کاربرد دوره: استفاده از نهاد داوری در کلیه ی قراردادها و اختلافات به عنوان وکیل،اصحاب دعوا،مشاور و کارشناس دلایل نیار به دوره: ترویج امر داوری و حضور متخصصین در این حوزه رزومه مدرس:...