اجرای احکام مدنی کاربردی

اجرای احکام مدنی کاربردی

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 98، مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس دکترمصطفی السان : دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی_نویسنده در حوزه آیین دادرسی مدنی و حقوق بانکی_وکیل و داور پیمان،دعاوی بانکی و...
ترتیب و توالی ارائه دلایل اثبات ادعا در دادرسی مدنی

ترتیب و توالی ارائه دلایل اثبات ادعا در دادرسی مدنی

اگر کسی ادعایی را مطرح کند چه به عنوان شاکی (یعنی طرح دعوی کیفری کند) چه به عنوان خواهان ( طرح دعوی حقوقی کند) باید ادعای خویش را ثابت کند و برای اثبات ادعای خویش باید دلیل محکمه پسند ارائه کند، در این دوره به شرح ترتیب و توالی ارائه دلایل اثبات ادعا در دادرسی مدنی...