صلاحیت محاکم حقوقی و کیفری

صلاحیت محاکم حقوقی و کیفری

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 99،                                              مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس :رییس شعبه ششم اجرای احکام کیفری دادگستری استان...
تحولات قانون مجازات اسلامی با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری

تحولات قانون مجازات اسلامی با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 98، مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس: دکتر علی حدادی :دکترای حقوق جزا و جرم شناسی-مدرس دانشگاه-مولف کتب تست زنی حقوق جزا و آیین دادرسی...
اجرای احکام مدنی کاربردی

اجرای احکام مدنی کاربردی

این دوره از دروس دوره ی توجیهی کارآموزان وکالت سال 98، مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میباشد. رزومه مدرس دکترمصطفی السان : دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی_نویسنده در حوزه آیین دادرسی مدنی و حقوق بانکی_وکیل و داور پیمان،دعاوی بانکی و...