کار، کارگری و حواث ناشی از کار

کار، کارگری و حواث ناشی از کار

معرفی اجمالی : روابط کار و کارفرمااز جمله روابطی است که تنش های خاص خود را دارد این دوره به آشنایی کارشناسان و وکلا در ارتباط با حوادث ناشی از کار و بررسی راه های پیشگیری از آن کمک می نماید سرفصل های دوره: آشنایی با تعاریف بین المللی مربوط به حوادث زیان های وارده بر...